دانشگاه آزاد تهران شمال

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲

درس روز ساعت واحد ظرفیت
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت سه شنبه ۱۵:۱۵-۱۳:۰۰ ۳ ۴۰
فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها سه شنبه ۱۷:۴۰-۱۵:۲۵ ۳ ۳۵

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳

درس روز ساعت واحد ظرفیت
سیستم های اطلاعاتی در مدیریت دو شنبه ۱۵:۳۰-۱۳:۰۰ ۳ ۴۵
مدیریت پروژه دو شنبه

۱۸:۰۰-۱۵:۳۱

۲۰:۳۰-۱۸:۰۱

۳ ۳۰ + ۳۰

slot88

سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

سبد خرید شما خالی است!