پنج نقش رهبری

هبران خوب میدانند که تخصص حرفه ای همه چیز نیست. شما باید بدانید که چگونه از آن تخصص به طور مؤثر استفاده کنید و این کار را با داشتن حیاتی ترین مهارتهای رهبری انجام خواهید داد این کتاب بهترین ابزارهای رهبری قرن بیست و یکم جهان را گردآوری میکند تا به شما کمک کند که به عنوان یک رهبر موفق شده و به رسمیت شناخته شوید و به شما این امکان را میدهد تا مهارتهای رهبری و حرفۀ خود را به سطح بالاتری ببرید.

ولادیسلاو یا چنکو

ترجمه دکتر حمید علاقه بند

بازاریابی شبکه ای با 15 دقیقه در روز

هر کسی میتواند 15 دقیقه در روز را برای ایجاد و مدیریت یک کسب وکار و گردش مالی آزاد و مستقل برای خود اختصاص دهد. البته ما دوست داریم زمان بیشتری داشته باشیم، اما تنها 15 دقیقه کافی است تا زندگی خود را برای همیشه تغییر دهیم.

کیت و تام شرایتر

ترجمه دکتر حمید علاقه بند

کسب و کار های کوچک و مجموعه های کار آفرینی

بدون شک، داشتن یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی هوشمند که از ابزارهای دیجیتالی قوی بهره میبرد، عامل رسیدن به اهداف تجاری هر یک از شرکتهای سطح بالا میباشد. بازاریابی دیجیتال مختص شرکتهای بزرگ نیست. در دنیای امروزه و آتی صرف نظر از اندازه، صنعت یا جغرافیا، بهره وری از دنیای دیجیتال برای رشد و نوآوری کسب وکارها ضروری است.

دینا ان جھا دینکر، ساب را میسرا

ترجمه دکتر حمید علاقه بند

مدیرعامل تازه کار

کتاب مدیرعامل تازه کار، با واکاوی مسائل پشت صحنه ی ٩ نفر مدیرعامل که کار خود را در این سمت سازمانی تازه شروع کرده اند، سعی دارد تا بینش لازم از این لحاظ که چه رفتارهایی نتایج عالی را به دنبال دارد و چه رفتارهایی منجر به اجرا و نتایج ضعیف میشود را به دست آورد.

بیل میلر

ترجمه دکتر حمید علاقه بند

هویت های انسان گرایانه

ماورای هر مفهوم فلسفی و علمی یک تغییر در تحقق تفکر ودرک جهان پیرامون قرار داد. تسلط بر دانستن و درک درست از مفاهیم نه تنها ذهنیت مارا تغیییر می‌دهد بلکه بر هنر شخص هنرمند نیز تأثیر می‌گذارد، چرا که هنر همیشه یک تقلیدی از زندگی و عادت دادن خود به ایده‌های جدید و رابطه‌ی های آن با انسان است و چگونگی ارتباط با آنها را نشان می‌دهد.
انسانگرایی و یا پساانسانگرایی و هویت‌های مربوط به این دو مفهوم بزرگ و ژرف نه تنها در اصل جامعه تأثیر می‌گذارد بلکه تعریف جدیدی از انسان بودن را اراِئه داده است که آن نسخه‌ی بهبود یافته و توامند شده از انسان می‌باشد. در دوره‌ی معاصر پساانسانگرایی به محلی تبدیل شده است که انواع جنبش‌ها و روایت فکری مختلف از جمله فلسفه، فرهنگ به آن انتقاد داشته باشند. ایجاد یک سر درگمی نظری و نظریه‌ای بین متخصصان و غیر متخصصان بطور فراگیر حول مفهوم پساانسانگرایی مشهود می‌باشد.
در بحث معاصریت و هنر معاصر پساانسانیت به اصطلاح بنیادی برای کنار آمدن با یک چالش برای باز تعریف انتگرالی مفهوم انسان به دنبال تحولات معرفت شناختی و علمی و بیوتکنولوژیکی قرن بیست و یکم تبدیل شده است. در این مساله نویسنده بر آن است که با تعریف این دو هویت -انسانگرایانه و پساانسانگرایانه- جهت گیری و تاثیرات آن‌ها را در هنر مدرن بررسی نماید.

نقشه راه برنامه ریز کسب و کار

در این کتاب الهام بخش و اعتماد ساز، دان بودرو، مالک و مشاور بیش از 40 سال، به صورت گام به گام به شما نشان میدهد که چگونه می توانید ریسک را به حداقل برسانید و با یک برنامه ی تجاری عملی،کسب وکار خود را به صورت استراتژیک بسازید.

دن بودرو

ترجمه دکتر حمید علاقه بند

مکتب جعفری

اين مجموعه به كوشش دکتر حمید علاقه بند از نسخ دست نويس کهن از شعرای مذهبی تهران قدیم گردآوري شده است.